ŠV ND

Rozhodca
MVDr. Ridarčíková Gabriela (SK)
Dátum konania
27.08.2017
Lokácia
Kamenný mlyn

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Iris z Tuliho dvora Otvorená/Open V1 CAC