European dog show

Rozhodca
Muller Barbara (HR)
Dátum konania
25.10.2014
Lokácia
Brno

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Garibaldi z Tuliho dvora Mladých/Junior V1 CAJC a European junior winner