XLVI. KV (CZ)

Rozhodca
Romana Fortsch (DK)
Dátum konania
22.08.2015
Lokácia
Bolevec (CZ)

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Garibaldi z Tuliho dvora Stredná/Intermediate V3