KV

Rozhodca
Andras Korozs (HU)
Dátum konania
19.09.2015
Lokácia
Nitrianske Rudno

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Garibaldi z Tuliho dvora Stredná/Intermediate V1 CAC