KV ND

Rozhodca
Milan Krinke (CZ)
Dátum konania
17.10.2010
Lokácia
Topoľčianky

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Belinda z Tuliho dvora Stredná/Intermediate VD2
Lola Nyárligeti Foltos Otvorená/Open VD5