22. Krajowa wystawa

Rozhodca
Monika Kuriata-Okarmus ()
Dátum konania
16.07.2017
Lokácia
Nový Targ

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Iris z Tuliho dvora Stredná/Intermediate V2