Medzinárodná výstava

Rozhodca
()
Dátum konania
12.05.2013
Lokácia
Košice

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Daira z Tuliho dvora Mladých/Junior V1 CAJC