Klubová výstava ND (PL)

Rozhodca
David Gattegno (FR)
Dátum konania
08.09.2012
Lokácia
Zgierz

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Chaviér Silva Tarok Stredná/Intermediate V4
Daira z Tuliho dvora Dorastu/Puppy VN2