CAC

Rozhodca
Maria Bruska (PL)
Dátum konania
07.05.2016
Lokácia
Krosno - Jaslo

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Garibaldi z Tuliho dvora Šampiónov/Champion V1 CAC (trieda otvorená)
Gloria z Tuliho dvora Stredná/Intermediate V1 CAC