MVP (SR)

Rozhodca
Miroslav Vaclavík (SK)
Dátum konania
05.07.2014
Lokácia
Veľká Ida

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Daira z Tuliho dvora Otvorená/Open V2 r.CAC
Garibaldi z Tuliho dvora Mladých/Junior V1 BOS a CAJC
Gloria z Tuliho dvora Mladých/Junior V1 CAJC