CACIB

Rozhodca
Luis Manuel Calado (ES)
Dátum konania
02.04.2016
Lokácia
Nitra

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Garibaldi z Tuliho dvora Šampiónov/Champion V3
Gloria z Tuliho dvora Stredná/Intermediate V1 CAC