SPRINGDUODANUBE

Rozhodca
Vasci Pocas Joao (PT)
Dátum konania
13.05.2012
Lokácia
Bratislava

Zúčastnený

Pes Trieda Známka Ocenenie
Chaviér Silva Tarok Stredná/Intermediate V2 r.CAC